songs and chords

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

I'm a monkey

I'm a monkey and I like bananas
I'm a turtle and I like bananas, too.
I'm a monkey and I like bananas
6 bananas for me and 6 bananas for you.
1, 2, 3, 4, 5, 6

I'm a monkey and I like bananas
I'm a turtle and I like bananas, too.
I'm a monkey and I like bananas
7 bananas for me and 7 bananas for you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

I'm a monkey and I like bananas
I'm a turtle and I like bananas, too.
I'm a monkey and I like bananas
8 bananas for me and 8 bananas for you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

I'm a monkey and I like bananas
I'm a turtle and I like bananas, too.
I'm a monkey and I like bananas
9 bananas for me and 9 bananas for you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

I'm a monkey and I like bananas
I'm a turtle and I like bananas, too.
I'm a monkey and I like bananas
10 bananas for me and 10 bananas for you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10