songs and chords

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Two tigers - Chinese song

liang zhi lao hu, liang zhi lao hu
pao de kuai, pao de kuai
yi zhi mei you yan jing
yi zhi mei you wei ba
zhen qi guai, zhen qi guai

(English translation)
Two tigers, two tigers,
run fast, run fast
one doesn't have eyes,
one doesn't have a tail
how very strange, how very strange